headerphoto

УСЛУГИ


Нашите екипи от високо професионални консултанти, обхващат различни области от Бизнеса и Информационните технологии → осигурявайки нужните експертни познания и компетентност → за предоставяне на изцяло завършени решения.

Експертни Направления → за които осъществяваме услуги:

Внедряване и Управление
Бизнес Консултиране
Oracle Финанси
Бизнес Анализ
IT Администрация & Разработки
Спомагателни Услуги

Комбинирането на различни по мащаб и естество услуги осигуряват възможно най-добро обслужване на → бизнес целите на клиента, неговата фирмена организация, технически параметри и бюджет.

Изискванията на клиента са определящи, за формата и начина на предоставяните на услуги, като → дългосрочно сътрудничество или еднократни копсултации и поддръжка.

Професионално удоволетворение е да предоставим нашият експертен опит & като принос за успеха на Вашия бизнес.