headerphoto

CONSULTANCY GRID - CG

е гъвкав набор от услуги създанен и развиван от група експерти в областта на Бизнеса и Информационните технологии.

Ние осигуряваме свързващият елемент между софтуерните приложения и Вашите бизнес очаквания.

Наборът от услуги Ви предоставя възможност за:
  • Бизнес Консултиране
  • Бизнес Анализ
  • Финанасови и Функционални консултации за “Oracle E-Business Suite”
  • IT Услуги & Разработки
които отговарят на вашите конкретни изисквания и бюджет.

Считаме, че резултатно ориентираният подход в работа ни е високо ценен от нашите клиенти.

В този аспект ние концентрираме нашите усилия, върху представянето на високо качествени решения.

Ние Ви предоставяме възможност за придобиване на услуги под формата на → дългосрочно сътрудничество или еднократни копсултации и поддръжка.

БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА за ИЗПЪЛНИМОСТ Изпратете Вашите бизнес и/или IT въпроси → в областта на поддържаните от нас Експертни Направления и ще получите БЕЗПЛАТЕН отговор относно възможността за изпълнение с влючена предварителна оценка на основните параметри за осъществяване.
Изпратете Вашите въпроси